Artykuł pochodzi ze stronny Biuletynu Informacji Publicznej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności gospodarczej Spółki obejmuje:

1.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

2.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).

3.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

4.  Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

5.  Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

6.  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 47.43.Z),

7.  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

8.  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

9.  Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z),

10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

Brak załączników do tego artykułu...


Opublikował dokument:   Maciej Pater
Wytworzył dokument:   Maciej Pater
Zaktualizował dokument:   Maciej Pater
Data publikacji:   2022-08-04
Data ostatniej aktualizacji:   2022-08-04