Artykuł pochodzi ze stronny Biuletynu Informacji Publicznej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.

Kapitał Zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12.600.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych 00/100).
Udziały Spółki posiada jeden udziałowiec – Gmina Miastko.

Brak załączników do tego artykułu...


Opublikował dokument:   Maciej Pater
Wytworzył dokument:   Maciej Pater
Zaktualizował dokument:   Maciej Pater
Data publikacji:   2022-08-04
Data ostatniej aktualizacji:   2022-08-04