Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa fabrycznie nowych materiałów instalacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. 2017-09-25 14:58:48 Minął termin składania ofert
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok 2016-09-07 13:28:10 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowych materiałów instalacyjnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. 2016-09-06 11:07:55 Minął termin składania ofert